Welkom op onze website


Onze Actiegroep N69 is een beweging die in 2007 is opgericht door een aantal burgers, winkeliers, instellingen, bedrijven en vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenten Valkenswaard en Aalst-Waalre.
Doelstelling is om de overlast van de rijksweg N69 terug te dringen en een beter leefklimaat rondom de N69 te creŽren.

Decennia lang werden vanuit de gemeenten Valkenswaard en Aalst-Waalre pogingen ondernomen om de overlast van de N69 op te lossen. Deze drukke verkeersweg is de directe verbinding tussen Eindhoven en BelgiŽ en loopt dwars door de kernen van beide dorpen. De laatste jaren is de drukte, die voor een groot deel veroorzaakt wordt door vrachtverkeer, sterk toegenomen, hetgeen er toe leidt dat het verkeer voornamelijk in de spits vaak muurvast staat.

De grote verkeersstroom veroorzaakt afwikkelingsproblemen, geluidshinder, en verkeersonveilige situaties, maar vooral ook onacceptabele luchtverontreiniging (NOx en fijnstof). Dit alles tast de leefbaarheid in de dorpen in ernstige mate aan, met grote gevolgen voor de gezondheid. Valkenswaard en Aalst-Waalre hebben de twijfelachtige eer om in de "top-tien" voor te komen waar het gaat om de grootste concentratie van luchtvervuiling in Nederland.

Door de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in Zuid-Oost Brabant en in BelgiŽ zal het verkeer de komende jaren nog verder toenemen, hetgeen de regio met grote zorg vervult.

Na een aantal bijeenkomsten en vergaderingen werd besloten om de Actiegroep N69 op te richten, die in een stichting werd ondergebracht. Op 13 september 2007 passeerde bij de notaris de oprichtingsakte. De Actiegroep N69 fungeert als een politiek onafhankelijk podium. Onze actiegroep heeft inmiddels een groot aantal zeer succesvolle acties op haar naam kunnen schrijven.

Voor alle nieuwsbrieven, foto's en videofilmpjes, alsmede een uitvoerig overzicht van de gevoerde acties verwijzen wij u naar de gerelateerde buttons.
© Copyright 2008-2011 BPS Eindhoven. All rights reserved.
Actiegroep N69  -  Samen met U
Aantal bezoekers
asp hit counter
hidden hit counter
Deze site is het laatst gewijzigd op  22 december 2011 (16:00)
Verspreiding Manifest
Indringende Posters
Kleurplatenwedstrijd
Ludieke Begrafenis N69
Petitie aan Tweede Kamer
FIETSTOCHT OP 21-11-2010  -  FIETSTOCHT OP 21-11-2010  -  FIETSTOCHT OP 21-11-2010

ED 26-06-2012
Gros regiobestuurders blij met...

ED 22-06-2012
Westparallel komt er...

ED 15-05-2012
Wellicht studie naar truckverbod...

April 2012
Brief van het bestuur

April  2012
Nieuwsbrief 17

E.D. 19-04-2012
Besluit over West-parallel uitgesteld

E.D. 14-04-2012
Eigen West-parallel harder

E.D. 13-04-2012
Valkenswaard bepaald waar...

E.D. 30-03-2012
Veldhoven legt bom onder N69

E.D. 30-03-2012
Veldhoven legt bom onder N69

E.D. 14-03-2012
17 mln. voor Westparallel...

E.D. 07-03-2012
Bedrijfsleven regio vierkant achter...

E.D. 02-03-2012
Heeze-Leende: Geen trucverbod N69

E.D. 13-02-2012
Toch proeven met weren trucs N69

E.D. 19-01-2012
Geen proef weren vrachtwagen...

E.D. 28-12-2011
Waalre wil niks en doet niks aan N69...

E.D. 22-12-2011
Waalre wil geen onderzoek naar vrachtwagens...

E.D. 6-12-2011
College akkoord met studie weren trucs

E.D. 17-11-2011
We zijn te kort door de bocht gegaan

E.D. 16-11-2011
Commissie kraakt milierapport N69

E.D. 14-11-2011
Weinig steun voor proef weren vrachtverkeer

E.D. 13-10-2011
Roerig debat over Westparallel

E.D. 5-10-2011
College Valkenswaard wil helderheid

E.D. 30-09-2011
Raad vindt reactie college op ...

E.D. 05-09-2011
Van Heugten wil nog niet over kosten praten

E.D. 22-08-2011
Dommelen voelt zich niet gehoord

E.D. 18-08-2011
Teveel onduidelijkheid rond Westparallel

Provincie N.B.
Nieuwsbrief Nr.16 Grenscorridor N69

E.D. 17-06-2011
Akkoord over Westparallel N69

E.D. 04-03-2011
Helderheid over handtekening N69

E.D. 03-03-2011
Akkoord over N69 jaar vertraagd

E.D. 28-02-2011
N69 verklaring maandag ondertekend

E.D. 18-02-2011
Valkenswaardse raad praat toch over N69